Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Yabancı Dil Hedefimiz

star.pngGlobal geniş görüşlülük kazandırır.
star.pngKendilerine saygıları artar ve öz güven duyguları gelişir.
star.pngEleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak etkili ve doğru biçimde ifade eder.
star.pngAraştırma becerileri gelişir.
star.pngFarklı kültürlere karşı olumlu bir tutum sergilemeye başlar.
star.pngDeğişik türde eğitici materyaller kullanarak okuma, yazma ve ders çalışma alışkanlığı edinir.
star.pngDers içinde kullanılan teknolojik araçlardan ötürü yabancı dile ilgileri artar ve yaratıcılıkları gelişir.
star.pngBireysel gelişimlerini destekleyecek doğru alışkanlıkların temellerini atarlar.
star.pngBirbirinden farklı okuma kaynaklarının kullanımı nedeniyle kişisel ve kültürel gelişimi desteklenir.
star.pngSosyal ortamlarda yazılı ve sözlü olarak dilin kurallarına uygun akıcı ve doğru biçimde kendini ifade eder.
star.pngOkuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yoluyla dilbilgisi kurallarına uygun hareket etmeye başlarlar.
star.pngBağımsız okuma alışkanlığı edinerek bunu hayat boyu sürdürecek bilinç düzeyine ulaşır.
star.pngYaratıcı yazma, duygu ve düşüncelerini yeni öğrendiği bir dili kullanarak etkili bir biçimde yazı dilinde kullanma becerisi gelişir.
star.pngUluslararası sertifika sınavlarına hazırlanarak dil edinim süreçlerini global çerçevede sürdürür.
star.pngUluslararası projelere katılarak takım çalışması, iş birliği, etkili iletişim, sorumluluk becerisi, araştırma becerisi ve akran öğrenmesi gibi birtakım yetileri gelişir.
star.pngMEB’in yaptığı ulusal sınavlara kendini hazır hisseder ve okul içinde yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarında üstün başarı gösterir.