Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının temelinde öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilimsel yöntemlerle belirlemektir. Yapılan çalışmaların amacı; öğretim kalitesini artırmaya yönelik olup, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, merak duygularını ve öğrenme isteklerini artırmak, kişisel durumları hakkında ayrıntılı geribildirim vermek ve onlara öğrenme yolculuğunda rehberlik etmektir.

Ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeyleri belirlenir, çeşitli alanlardaki performansları ölçümlenir, öğrenci başarısını artırmak ve tam öğrenmeyi sağlamak için eğitim – öğretim içerikleri öğrenciye özgü olarak oluşturulur

Hazırbulunuşluk Sınavı:
Öğrencilerin yaz tatili boyunca öğrenme kayıplarını belirleme, yeni eğitim – öğretim yılına bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduklarını tespit etmek amacıyla yapılan sınavdır.

İçinde bulunan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın müfredat programları karşılaştırılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Öz Değerlendirme: 
Öğrenmenin her aşamasında kullandığımız değerlendirme yöntemidir. Öğrencinin kendisini doğru tanımasına, farkındalık düzeyini artırmaya ve kendi performansı hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler kendilerini tanıyabilir ve nesnel değerlendirme becerisi kazanabilirler.

Bireysel Gelişim Sınavları: 
Eğitim – Öğretim dönemi içerisinde belirli aralıklarla işlenen konuların öğrenme düzeyini ölçmeye yönelik 5, 6 ve 7. sınıflarda uygulanan deneme sınavıdır.

Sınavın amacı;

star.pngÖğrencinin müfredata bağlı kalarak edinmesi gereken kazanımların öğrenme düzeyini belirlemek ve öğrenme eksiklerini tespit etmek,
star.pngSınav sonuçlarına göre periyodik olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesini ve konuları pekiştirmesini sağlamak,
star.pngÖğrencinin bireyleş gelişim çizgisini belirlemek ve takip etmek,

Yazılı Sınavlar: 
Ortaokul öğrencilerinin yılsonu başarı puanlarını belirlemek için kullanırız. Yazılı sınavlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde uygulanır. Yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeleri, doğru – yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur.

Haftalık Performans Gelişimi: 
İşlenen konuları tekrar etmeye, gözlemlemeye, materyal toplamaya, derse hazırlıklı gelmeye ve araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Bir hafta boyunca işlenen konuların kazanımlarını pekiştirmeye yönelik olup, bir sonraki hafta işlenecek konulara ön hazırlık yapmayı içerir.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Denemeleri: 
Sınav tarihine kadar işlenen konuları kapsayan LGS deneme sınavının amacı öğrencilerin gerçek LGS sınavına eksiksiz hazırlanmasını sağlamaktır.

LGS deneme sınavları MEB’in LGS sınavıyla aynı formatta uygulanır. Bu denemeler sınav tarihine kadar işlenen konuların kazanımlarının öğrenci tarafından ne kadar öğrenildiğini belirlemeye yöneliktir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik olduğu kazanımlar belirlenerek kazanım tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılır.

Sınav Kazandıran Ödev Sistemi:
Her öğrenciye kazanım eksiğine gidermeye yönelik bireyse ödev verilir. Ödevlerin amacı öğrenilen konuları pekiştirmek ve öğrenme eksiklerini gidermektir. Ödevler;

star.pngGünlük Ödevler: Derste işlenen konuları kavratmaya yöneliktir.
star.pngHaftalık Ödevler: Hafta boyunca işlenen konuların tekrar edilmesine ve pekiştirilmesine yöneliktir.
star.pngTamamlama Ödevleri: Her sınavdan sonra kazanım eksiklerini gidermeye yönelik ödevlerdir.
star.pngSömestri Ödevleri: Bir dönem boyunca işlenen konuları taramaya ve tekrar etmeye yöneliktir.
star.pngYaz Tatili Ödevleri: Yaz boyunca gerçekleşecek öğrenme kayıplarını azaltmaya ve hazırbulunuşluk düzeyi yüksek bir şekilde okula başlamaya yöneliktir.

Akıllı Etüt Sistemi: Kavram Okulları’nın yeterlik bazlı ölçme değerlendirme sistemi, öğrencilerin eksiklerini anlık analiz ederek, “Temel Altı”, “Temel”, “Yeterli” ve “İleri” olmak üzere dört seviyede gruplandırılmalarını sağlar. Böylece öğretmenleriniz, ders verdikleri tüm sınıflarda öğrencilerinin eksiklerini görerek etüt grupları oluşturur.

Akıllı Etüt Sistemi’nde, okul yönetim programı üzerinden veliye, öğretmene, öğrenciye bildirimler gönderilir.

Sınav Karneleri: 
Her sınavdan sonra öğrencilere ayrıntılı sınav karnesi veriyoruz. Sınav karnesinde öğrencinin her bir konu / kazanım performansı yer alır.

Sınav karnelerinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanları, toplam doğru ve yanlışları, okulunda, ilinde ve tüm okullarımızdaki öğrencilere göre başarı sırası gibi bilgiler bulunur.

Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek ve ayrıntılı geribildirim vermek için konu ve kazanım analizleri yer alır. Öğrenci ve veliler sınav sonuç karneleriyle hangi konu / kazanımdan desteğe ihtiyaç duyduklarını görür bireysel çalışma programlarını buna göre düzenleyebilirler