Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Yabancı Dil Edinim Sistemimiz

Dünyada en çok konuşulan diller arasında olan Almanca ve İspanyolcayı Kavram Okullarında 3.sınıftan itibaren 1.yabancı dil ile eşgüdümlü olarak konuşturuyoruz.

Küresel kariyer sahibi olmaya odaklandığımız günümüz şartlarında öğrencilerimizin farklı dillerde iletişim kurma becerilerini destekliyor ve kariyer adımlarında merdiven oluşturuyoruz.

Dünyada en çok konuşulan diller arasında olan Almanca ve İspanyolcayı Kavram Kolejinde 3. sınıftan itibaren İngilizce ile eşgüdümlü olarak öğretiyoruz.

Küresel kariyer sahibi olmaya odaklandığımız günümüz şartlarında öğrencilerimizin farklı dillerde iletişim kurma becerilerini destekliyor ve kariyer adımlarında merdiven oluşturuyoruz.

Global Çerçeve
Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)
star.pngSözlü Anlatım
star.pngDuyduğunu Anlama
star.pngKarşılıklı Konuşma
star.pngOkuduğunu Anlama
star.pngYazma
star.pngDoğru Telaffuz Kullanımı

Beceri Kazanma
star.pngEleştirel Düşünme ve Problem Çözme
star.pngİşbirlikçi Yaklaşım
star.pngEvrensel Farkındalık
star.pngİletişim Becerisi
star.pngSosyal Yeterlilik
star.pngYaratıcılık