Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Lisede Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin bireysel gelişim çizgisi vardır ve her öğrenci her türlü yeni bilgi ve beceriyi buna göre öğrenir. Bunun için öğrencinin iyi tanınması ve öğrenme sürecinin bir parçası haline getirilerek öğrenme duygusunun canlı tutulması gerekir.

Lisede öğrencilerimiz sınav ve öğrenme kaygısı yaşamadan her sınavın bir akademik gelişim için geri bildirim aracı olduğunun bilincindedir. Her sınavdan sonra öğrenciye verilen ayrıntılı rapor ve uygulanan tamamlama programı ile öğrenci için sınav kaygı artıran değil, eksik kazanımları kapatma aracına dönüşür.

Her sınav öğrencinin belirlenmiş kazanımlara ne derece ulaştığını, öğrenmenin gerçekleşme düzeyini ve yeni öğrenmelere ne kadar hazır olduğunu saptar.

Lise düzeyinde yapılan bilimsel temelli ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre okuyacakları üniversite programına hazır hale gelir.

Hazırbulunuşluk Sınavı:
Öğrencilerin yaz tatili boyunca öğrenme kayıplarını belirleme, yeni eğitim – öğretim yılına bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduklarını tespit etmek amacıyla yapılan sınavdır.

İçinde bulunan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın müfredat programları karşılaştırılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Bu sınavlar ayrıca bazı derslerde her ünite başlangıcında da uygulanır. Öğretmenler sınav sonuçlarına göre ders etkinliklerini ve eğitim içeriklerini kurgular, öğrencilere kazandırılması gereken beceriler bu sürece dahil edilir.

Öz Değerlendirme: 
Öğrenmenin her aşamasında kullandığımız değerlendirme yöntemidir. Öğrencinin kendisini doğru tanımasına, farkındalık düzeyini artırmaya ve kendi performansı hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler kendilerini tanıyabilir ve nesnel değerlendirme becerisi kazanabilirler.

Yazılı Sınavlar:
Ortaokul öğrencilerinin yıl sonu başarı puanlarını belirlemek için kullanırız. Yazılı sınavlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde uygulanır. Yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeleri, doğru – yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur.

Haftalık Performans Gelişimi:
İşlenen konuları tekrar etmeye, gözlemlemeye, materyal toplamaya, derse hazırlıklı gelmeye ve araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Bir hafta boyunca işlenen konuların kazanımlarını pekiştirmeye yönelik olup, bir sonraki hafta işlenecek konulara ön hazırlık yapmayı içerir.

KTT (Konu Tarama Testi):
Öğrencilerin konu bazlı öğrenmelerini takip etmek amacıyla TMSF derslerinde uygulanır. Sınav sonuçlarına göre tamamlama çalışmaları planlanır.

Bireysel Gelişim Sınavları:
Eğitim – Öğretim dönemi içerisinde belirli aralıklarla işlenen konuların öğrenme düzeyini ölçmeye yönelik 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanan deneme sınavıdır.

Sınavın amacı;

star.pngİlkokul döneminde öğrencinin müfredata bağlı kalarak edinmesi gereken kazanımların öğrenme düzeyini belirlemek ve öğrenme eksiklerini belirlemek
star.pngSınav sonuçlarına göre periyodik olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesini ve konuları pekiştirmesini sağlamak,
star.pngÖğrencinin bireyleş gelişim çizgisini belirlemek ve takip etmek

Temel Yeterlilik Testi (TYT) & Alan Yeterlilik Testi (AYT) Deneme Sınavları:
Sınav tarihine kadar işlenen konuları kapsayan TYT & AYT deneme sınavlarının amacı öğrencilerin gerçek TYT & AYT sınavlarına eksiksiz hazırlanmasını sağlamaktır.

TYT & AYT deneme sınavları ÖSYM’nin gerçek sınavıyla aynı formatta uygulanır. Bu denemeler sınav tarihine kadar işlenen konuların kazanımlarının öğrenci tarafından ne kadar öğrenildiğini belirlemeye yöneliktir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik olduğu kazanımlar belirlenerek kazanım tamamlamaya yönelik çalışmalar yapılır.

Sınav Kazandıran Ödev Sistemi:
Her öğrenciye kazanım eksiğine gidermeye yönelik bireyse ödev verilir. Ödevlerin amacı öğrenilen konuları pekiştirmek ve öğrenme eksiklerini gidermektir. Ödevler;

star.pngGünlük Ödevler: Derste işlenen konuları kavratmaya yöneliktir.
star.pngHaftalık Ödevler: Hafta boyunca işlenen konuların tekrar edilmesine ve pekiştirilmesine yöneliktir.
star.pngTamamlama Ödevleri: Her sınavdan sonra kazanım eksiklerini gidermeye yönelik ödevlerdir.
star.pngSömestri Ödevleri: Bir dönem boyunca işlenen konuları taramaya ve tekrar etmeye yöneliktir.
star.pngYaz Tatili Ödevleri: Yaz boyunca gerçekleşecek öğrenme kayıplarını azaltmaya ve hazırbulunuşluk düzeyi yüksek bir şekilde okula başlamaya yöneliktir.

Akıllı Etüt Sistemi: Kavram Okulları’nın yeterlik bazlı ölçme değerlendirme sistemi, öğrencilerin eksiklerini anlık analiz ederek, “Temel Altı”, “Temel”, “Yeterli” ve “İleri” olmak üzere dört seviyede gruplandırılmalarını sağlar. Böylece öğretmenleriniz, ders verdikleri tüm sınıflarda öğrencilerinin eksiklerini görerek etüt grupları oluşturur.

Akıllı Etüt Sistemi’nde, okul yönetim programı üzerinden veliye, öğretmene, öğrenciye bildirimler gönderilir.

Sınav Karneleri: 
Her sınavdan sonra öğrencilere ayrıntılı sınav karnesi veriyoruz. Sınav karnesinde öğrencinin her bir konu / kazanım performansı yer alır.

Sınav karnelerinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanları, toplam doğru ve yanlışları, okulunda, ilinde ve tüm okullarımızdaki öğrencilere göre başarı sırası gibi bilgiler bulunur.

Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek ve ayrıntılı geribildirim vermek için konu ve kazanım analizleri yer alır. Öğrenci ve veliler sınav sonuç karneleriyle hangi konu / kazanımdan desteğe ihtiyaç duyduklarını görür bireysel çalışma programlarını buna göre düzenleyebilirler.