Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Okul Öncesinde Ölçme ve Değerlendirme

Okul öncesi dönemde ölçme ve değerlendirme süreçleri; çocukların akademik durumunu, sosyal gelişimini, yabancı dil edinimini, spor ve sanat yetkinliklerini ve davranış gelişimini kapsar. Çocukların gelişim süreçlerini desteklemek için onların becerilerini ve gelişim alanlarına göre düzeylerini bilmek onları doğru analiz etmemizi ve yönlendirmemizi sağlar. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde su sorulara yanıt ararız;

star.pngÖğrenci Ne Biliyor?
star.pngÖğrenci Ne Anlıyor?
star.pngÖğrenci Neler Yapabiliyor?
star.pngÖğrenci Hangi İhtiyaçlarını Karşılayabiliyor?
star.pngİlgi Alanları Neler?
star.pngHangi Alanlara Yatkın?

Gelişimsel Kontrol Listeleri / Derecelendirme Listeleri:
Öğrencilerin çeşitli gelişim alanlarında nasıl geliştiğini, neler yapabildiklerini / yapamadıklarını gelişimsel kontrol listeleri ile ölçeriz. Elde ettiğimiz verilere dayanarak günlük etkinlikleri düzenler, öğrencilerin kazanımlarını desteklemeye yönelik içerikler oluştururuz.

Gözlem Formları: Çocukların davranışlarını anlama, öğrenme süreci ve gelişimi hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla başvurduğumuz ölçme yöntemdir. Çocukların sınıf içinde ve sınıf dışında, eğitim faaliyetleri süresince ve serbest zaman etkinliklerindeki gelişimlerini gözlemlemek için kullanırız. Öğrencilerin bireysel ve grup içinde çalışmaları, problem çözme, tasarlama, planlama ve uygulama süreçleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Portfolyo: Dönemde bir kez her öğrencinin velisini okula davet ederek gerçekleştiririz. Öğrencimizin dönem boyunca gelişim sürecinde meydana gelen değişimleri sergilemek amacıyla kullanırız. Öğrencinin dönem boyunca neler öğrendiğini ve nasıl gelişim gösterdiğini belirlemek amacıyla başvurduğumuz bir yöntemdir. Her öğrenci öğretmeninin rehberliğinde yaptığı çalışmalardan örnekler, fotoğraflar, gelişim sürecinde meydana gelen değişimleri gösteren çeşitli sertifika ve belgeleri bir dosya ve sunum haline getirir.

Bireysel Öğrenci Değerlendirmeleri: Öğrencinin farklı alanlardaki ortaya koyduğu performans ve beceriler öğretmenleri tarafından gözlemlenerek bir rapor haline getirilir. Raporda öğrencinin çalışmalarından (serbest yazı ve resim, video veya fotoğraf, çeşitli alanlara ait ölçüm sonuçları) örnekler yer alır. Öğrenci velisine sınıf öğretmeni, PDR, İngilizce öğretmeni, uygulamalı ders öğretmenleri ve müdür yardımcısının katılımıyla detaylıca bilgilendirilir.

Akademik Değerlendirme ve Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri: Her öğrencinin bulunduğu yaş dönemine göre okul öncesi müfredat kapsamında edinmesi gereken kazanımları yer almaktadır. Gelişim özelliklerini dikkate alarak kazanım edinme performansı belirleriz. Okuma yazmaya hazırlık beceri düzeyleri ölçümlenerek ilkokula eksiksiz olarak hazır olmasını sağlarız.