Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Uygulamalı Derslerde Ölçme Ve Değerlendirme

Antropometrik Ölçüm:
Çocukların vücut yapılarının hangi spor dalına uygun olduğunu belirlemek ve yetenek yönlendirmesi yapmak amacıyla kullanılır. Ölçüm sonucunda öğrenci ve velilere öğrencinin yetenek envanteri verilerek gelişim haritası oluşturulur.

Bu ölçümlerle öğrencilerin büyümü ve gelişimi takip edilir, vücut kompozisyonu ve beslenme süreçleri için geri bildirim verilir, vücut bölümlerinin birbirine oranı belirlenerek anormallik olup olmadığı belirlenir, fiziksel uygunluk ve gelişim takibi yapılarak öğrenci bedeninin yatkın ve yeteneğinin olduğu spor dalına yönlendirilir.

Müzik Kulağı Ölçümü:
Öğrencilerin duyum derecesinin hassaslığını ölçmeye yarar. Herhangi bir duyma bozukluğu olmayan bir insanın müzik aleti çalabilmesi için duyduğu sesleri ayırt edebilmesi gerekmektedir. Müzik Kulağı ölçümü; melodi hafıza testi, frekans duyma testi ve Ritim hafıza testinden oluşur. Testlerin sonucuna göre öğrenci ilgi ve yeteneklerine uygun olan müzik aleti çalmaya yönlendirilir.