Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Yabancı Dil Eğitimi

Bireyler iletişimdeki farkıyla yaşam standartlarını, konumunu ve kimliğini belirler. Bu sebeple, Kavrama özgü dil öğrenme deneyimi ile öğrencilerimizde dilin 6 yeti özelliğini aynı anda geliştiriyoruz. CEFR Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun dil edinim sistemimiz ile uluslararası standartlarda geçerliliği olan eğitim veriyoruz. Global çerçevedeki ölçme ve değerlendirme süreçleri ve teknoloji entegrasyonu sayesinde dijital okul konseptimize uygun olarak okullarımızda Kavram ELT eğitimlerini yürütüyoruz.

star.pngSosyal ve akademik sorumluluklarının bilincinde disiplin değeri ile yetişir.

star.pngFarklı kültürlerin dilini öğrenirken farklı kültürle saygılı olmanın erdem olduğunu öğrenir.

star.pngTeknolojiyi yoğun bir şekilde eğitim ile iç içe kullanarak, teknoloji ile barışık inovasyon kültürünün bilincindedir.

star.pngBilimsel düşünme ve araştırma yapma becerisi ile yabancı dil okuryazarlık becerisini kazanır.

star.pngBağımsız öğrenme ortamlarıyla öğrencilerimiz özgüven kazanarak öğrenir.

CEFR Dil Öğretim İzlencesi: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR), dilde yeterlilik seviyesini ölçmek için uluslararası bağlamda tanınmış bir standarttır.

Liderlik ve Sosyal Beceri Eğitimi Proje Bazlı Kitaplar: Aktif öğrenme modelini temele alan proje bazlı eğitim materyalleri ile dil öğretimi gerçekleştiriyoruz.

Uluslararası Organizasyonlar, Yarışmalar ve Uluslararası Standardizasyon: Sürdürülebilir kalkınmanın temel anahtarlarından biri eğitim ve öğretim sistem ve uygulamalarının kaliteli bir yapıya ulaştırılmasıdır. Eğitim öğretim sistemlerinin uygulanabilirliği uluslararası platformlarda takım çalışması ile desteklenir. Böylece, Uluslararası organizasyonlar ve yarışmalara katılan öğrencilerimiz uluslararası sistemin bir parçası olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri (Beceri Temelli): Performans değerlendirme, süreç odaklı değerlendirme, dönem ödevi, konuşma sınavları ve aylık kazanım değerlendirme raporları ile öğrencilerimizin yetenek ve yaratıcılığını geliştirmek hedefimizdir. Ölçme değerlendirme süreçlerimiz öğrenci dil gelişimine katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır.