Ankara - Öveçler Kavram Koleji

İlkokulda Ölçme ve Değerlendirme

İlkokulda öğrencinin gelişim süreçlerinde hızlı değişimler söz konusu olduğu için çoklu ve güvenilir yöntemler kullanarak öğrencinin öğrenme süreci ve başarısını ölçümleriz. Her öğrencinin bilişsel, duyusal ve psikomotor alanlardaki gelişimleri bir bütün olarak ele alınır ve her öğrencinin yeni bilgiyi ve beceriyi kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak edinmesine yönelik çalışmalar yapılır.

Bu çalışmalarla öğrencinin hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaştığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu belirleriz. Öğrenciyi hem öğrenme sürecine maruz kalmadan önce hazırbulunuşluk durumunu, hem öğrenme sürecini deneyimlerken hem de öğrenme deneyimi sonucunda kazanım edinme performansını belirlemeye yönelik ölçme ve değerlendirme yapıyoruz. Bunun içinde hem klasik hem de alternatif ölçme ve değerlendirme araçları kullanırız.

Portfolyo:
Dönemde bir kez her öğrencinin velisini okula davet ederek gerçekleştiririz. Öğrencimizin dönem boyunca gelişim sürecinde meydana gelen değişimleri sergilemek amacıyla kullanırız. Öğrencinin dönem boyunca neler öğrendiğini ve nasıl gelişim gösterdiğini belirlemek amacıyla başvurduğumuz bir yöntemdir. Her öğrenci öğretmeninin rehberliğinde yaptığı çalışmalardan örnekler, fotoğraflar, gelişim sürecinde meydana gelen değişimleri gösteren çeşitli sertifika ve belgeleri bir dosya ve sunum haline getirir.

Bireysel Öğrenci Değerlendirmeleri:
Öğrencinin farklı alanlardaki ortaya koyduğu performans ve beceriler öğretmenleri tarafından gözlemlenerek bir rapor haline getirilir. Raporda öğrencinin çalışmalarından (serbest yazı ve resim, video veya fotoğraf, çeşitli alanlara ait ölçüm sonuçları) örnekler yer alır. Öğrenci velisine sınıf öğretmeni, PDR, İngilizce öğretmeni, uygulamalı ders öğretmenleri ve müdür yardımcısının katılımıyla detaylıca bilgilendirilir.

Hazırbulunuşluk Sınavı: Öğrencilerin yaz tatili boyunca öğrenme kayıplarını belirleme, yeni eğitim – öğretim yılına bilgi ve beceri düzeyi olarak ne kadar hazır olduklarını tespit etmek amacıyla yapılan sınavdır.

İçinde bulunan yılın müfredat programı ile bir önceki yılın müfredat programları karşılaştırılır. Sınav sonuçlarına göre; yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar planlarız.

Bireysel Öğrenci Değerlendirmeleri: Öğrencinin farklı alanlardaki ortaya koyduğu performans ve beceriler öğretmenleri tarafından gözlemlenerek bir rapor haline getirilir. Raporda öğrencinin çalışmalarından (serbest yazı ve resim, video veya fotoğraf, çeşitli alanlara ait ölçüm sonuçları) örnekler yer alır. Öğrenci velisine sınıf öğretmeni, PDR, İngilizce öğretmeni, uygulamalı ders öğretmenleri ve müdür yardımcısının katılımıyla detaylıca bilgilendirilir.

Sınavın amacı;

star.pngÖğretmenin, öğrenciyi daha iyi tanıması,
star.pngÖğrenciye güçlü ve zayıf olduğu alanlar konusunda geri bildirim verilmesi,
star.pngEğitim ve öğretim hizmetinin daha nitelikli yapılması,
star.pngÖğretim yöntemlerinin yeterliliği konusunda geri bildirim alınması,
star.pngKazanım eksiklerinin belirlenerek iyileştirme çalışmalarının planlanması,

Yazılı Sınavlar: 4. sınıf öğrencilerin yılsonu başarı puanlarını belirlemek için kullanırız. Yazılı sınavlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinde uygulanır. Yazılı sınavları açık uçlu, çoktan seçmeleri, doğru – yanlış, eşleştirmeli sorulardan oluşur.

Haftalık Performans Gelişimi: İşlenen konuları tekrar etmeye, gözlemlemeye, materyal toplamaya, derse hazırlıklı gelmeye ve araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

Bir hafta boyunca işlenen konuların kazanımlarını pekiştirmeye yönelik olup, bir sonraki hafta işlenecek konulara ön hazırlık yapmayı içerir.

Öz Değerlendirme: Öğrenmenin her aşamasında kullandığımız değerlendirme yöntemidir. Öğrencinin kendisini doğru tanımasına, farkındalık düzeyini artırmaya ve kendi performansı hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler kendilerini tanıyabilir ve nesnel değerlendirme becerisi kazanabilirler.

Bireysel Gelişim Sınavları: Eğitim – Öğretim dönemi içerisinde belirli aralıklarla işlenen konuların öğrenme düzeyini ölçmeye yönelik deneme sınavıdır.

Sınavın amacı;

star.pngİlkokul döneminde öğrencinin müfredata bağlı kalarak edinmesi gereken kazanımların öğrenme düzeyini belirlemek ve öğrenme eksiklerini belirlemek
star.pngSınav sonuçlarına göre periyodik olarak öğrencilerin konuları tekrar etmesini ve konuları pekiştirmesini sağlamak,
star.pngÖğrencinin bireyleş gelişim çizgisini belirlemek ve takip etmek,

Sınav Karneleri: Her sınavdan sonra öğrencilere ayrıntılı sınav karnesi veriyoruz. Sınav karnesinde öğrencinin her bir konu / kazanım performansı yer alır.

Sınav karnelerinde ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanları, toplam doğru ve yanlışları, okulunda, ilinde ve tüm okullarımızdaki öğrencilere göre başarı sırası gibi bilgiler bulunur.

Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek ve ayrıntılı geribildirim vermek için konu ve kazanım analizleri yer alır. Öğrenci ve veliler sınav sonuç karneleriyle hangi konu / kazanımdan desteğe ihtiyaç duyduklarını görür bireysel çalışma programlarını buna göre düzenleyebilirler