Ankara - Öveçler Kavram Koleji

Kademelere Göre Yabancı Dil Eğitim Anlayışı

İNGİLİZCE ÖĞRETMİYORUZ,
İNGİLİZCE KONUŞTURUYORUZ!

Anaokulu

ÇOCUK MERKEZLİ TASARIM VARSA, MUTLU ÖĞRENME VAR!

Çocuklar, yetişkinlere oranla daha hızlı ve daha kalıcı öğrenme kabiliyetine sahiptir. Bu bilinçle hareket eden Kavramda, anaokulu eğitimini İngilizce merkezli planlıyor ve öğrencilerimizi daha etkin bir yabancı dil kullanımıyla buluşturuyoruz. Yaş gruplarına yönelik bilimsel verilerle oluşturduğumuz ders programlarımızı oyun ve diyaloğu temel alarak tasarlıyor ve İngilizce eğitimimiz ile iletişimin devamlılığını sağlıyoruz.

İlkokul

ETKİLEŞİM TEMELLİ ÖĞRENME VARSA, TEMEL AKADEMİ BECERİLER VAR!

Kavramda iletişimin her anında İngilizce var. Öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren İngilizce dilinde araştırma yapmaya, münazaralara katılmaya, sunum hazırlamaya ve hikâyeler yazmaya teşvik ediyoruz. İngilizceyi okul ortamının her yerinde aktif bir şekilde kullanan İngilizce öğretmenlerimizle, İngilizce dili eğitiminde model olan uygulamalar geliştiriyoruz. Yaparak yaşayarak öğrenme modelini temele alan eğitim anlayışımızla İngilizce eğitiminde öğrencinin aktif olduğu ortamlarda eğitimin devamlılığını sağlıyoruz.

Ortaokul

PERFORMANS HEDEFLİ GELİŞİM VARSA, KİŞİSEL BAŞARI VAR!

Sosyal becerilere dayalı anlayış ile tasarlanan ders içerikleri ile araştıran, sorgulyan ve problem çözme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştiriyoruz. İşbirlikçi yaklaşım ile öğrenme süreçlerinde bilginin kalıcılığını sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık çalışmalarını eğlenceli hale getirerek başarıyı doğal ortamında sağlıyoruz. Akademik eğitimin yanısıra kültürel ve toplumsal değerlerin öğretiminin yapıldığı bir ortamda öğrencilerimizi yetiştiriyoruz.

Lise

YETKİNLİK ODAKLI DENEYİM VARSA, KİŞİSEL GELİŞİM BÜTÜNLÜĞÜ VAR!

Öğrencilerimize mesleki ve sosyal yaşamda ihtiyaç duydukları İngilizce dil yetisi kazandırıyoruz. Öğrencilerimizin farklı kültürleri barındıran bir dünyada akademik ve sosyal platformlarda yaşam boyu yabancı dil ihtiyaçlarını sağlamak için; CEFR temelli yabancı dil eğitimimizin içeriğini edebiyat çalışmaları, uluslararası sınavlara ve mülakatlara hazırlık provaları, yurt dışı deneyim olanakları, etkileşim ve akademik sorumluluk temelli İngilizce projeleri ile zenginleştiriyoruz. Evrensel farkındalık kazanmış bireyleri Kavram Kolejinden mezun ediyoruz.