Sivas Kavram Koleji

Ortaokul

PERFORMANS HEDEFLİ GELİŞİM VARSA,
KİŞİSEL BAŞARI VAR!
Ortaokul, çocukluktan gençliğe doğru ilerleyen süreçte öğrencilerin bireysel farkındalığı deneyimlediği, öğrenme ve performans hedefini birlikte yönettiği bir dönemdir. Ortaokul kademesine özgü dinamiklerle oluşturduğumuz program kapsamında kendi tempolarında ilerleyen, akademik altyapısını performans çalışmalarına dönüştürebilen öğrenciler yetiştiriyoruz. “Performans Hedefli Gelişim” yaklaşımıyla yönettiğimiz eğitimimizde, bireysel farklılıkları ve hedefleri baz alan deneyim stratejileri geliştiriyoruz.
YAŞAM BOYUNCA İNGİLİZCE OKURYAZARLIĞI
Yaşam boyunca İngilizce okuryazarlığı için global standartları olan İngilizce öğrenme deneyimi gerekir. Özellikle 5. sınıfta Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Programı ile öğrencilerimizin; daha çok araştırma yaparak, İngilizceyi tüm ifade alanlarında daha fazla kullanarak, proje sunumları ve metin analizlerinde daha çok ürün oluşturmalarını sağlayarak okuryazarlıklarını geliştiriyoruz. Çünkü uluslararası sınavlara katılım sağlayan öğrenciler yetiştiren Kavramda olmak, İngilizce dilindeki sözel, yazılı ve görsel ifade becerilerini geliştirmeye aralıksız devam etmektir.

AKILLI ETÜT SİSTEMİ
Mutlak başarı için tüm eğitim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekir. Performans bazlı ölçme-değerlendirme çalışmaları ile tüm öğrencilerimizin eksiklerini dijital platformlarda analiz ediyor, bireysel ihtiyaç programlarının temelini oluşturan akıllı etütler düzenliyoruz.
Öğretmenlerin verilerden hareketle; anlama, tekrar etme ve kavrama gibi becerilerdeki düzeylerini tespit ettiği bu sistem ile her öğrencimizin eksiğini tamamlayarak bir sonraki seviyenin başlangıcını sağlıyoruz. Okul yönetim programı üzerinden öğretmene, öğrenciye ve veliye anında geri bildirim yollayan Akıllı Etüt Sistemi ile Kavramda okuluyla iletişimi güçlü ve akademik başarısı yüksek öğrenciler var!

SINAV HAZIRLIĞINI GÜÇLENDİREN ÖDEV SİSTEMİ
Farklı tutkulara, ilgi alanlarına ve hayallere sahip olan çocuklar; eğitim hayatı boyunca geliştirilmesi gereken çok yönlü beceri setlerine ve akademi sorumluluklara ihtiyaç duyarlar. İşte bu doğrultuda öğrencilerimizin eksiklerini gidermek için veriye dayalı, kişiselleştirilen ve anlamayı pekiştiren ödev sistemi ile hareket ediyoruz.

star.png Günlük Ödevler Derste işlenen konuları pekiştirmeye yöneliktir.
star.png  Haftalık Ödevler Hafta boyunca işlenen konuları tekrar etmeye ve pekiştirmeye yöneliktir.
star.png Tamamlama Ödevleri Her sınavdan sonra tespit edilen kazanım eksiklerini gidermeye yöneliktir.
star.png Hazırlık Ödevleri Öğrenme kayıplarını azaltmaya ve yeni sınıfa hazır bir şekilde başlamaya yöneliktir.

SINAVLARA HAZIRLIK VE
AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI
Bambaşka bir Kavramda 5. sınıfa gelmek demek, sınav hazırlıklarına başlamak demektir. Çünkü biz 5. sınıfta temelini attığımız sınava hazırlık çalışmaları ile süreci verimli yönetiyor ve öğrencimizi yoğun ama yorucu olmayan bir sistemle tüm sınavlara eksiksiz hazırlıyoruz. Danışman Öğretmen, Akademik Kurul ve Rehberlik Servisinin ortak çalışmasıyla kişisel hedefler doğrultusunda sınav kaygısını antrenmanlarla yok eden bu süreçte;

Danışman Öğretmen: Öğrenciyi gözlemleyerek akademik başarı için rehberlik eder. Veli, okul ve öğrenci için sınav başarısını getirecek programı oluşturur.

Rehberlik Servisi: Öğrencinin motivasyonunu üst seviyede tutar ve sınava hazırlık için gereken psikolojik desteği sağlar. Çünkü tam 45 yıldır hedeflere rehberlik eden Kavramda eğitim, “önce insan” demekle başlar.

Akademik Kurul: Öğrencinin her bir ders için ihtiyaç duyduğu konu ve kazanım eksiğini belirler. Öğrenciye kişisel çalışma alışkanlıkları kazandırır. Her sınavın ardından hedefe ulaşmak için gerekli olan konu ve kazanımlardaki eksikleri giderecek çalışmaları düzenler.

TAMAMLAYICI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bizim için ölçme - değerlendirme çalışmaları öğrencileri başarı gruplarına ayırmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü biz tüm okullarımızda aynı gün ve aynı saatte gerçekleştirdiğimiz ölçme - değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizi kendi gelişimlerini desteklemeye ve öğrenme heyecanlarını artırmaya teşvik ediyoruz. Her sınavdan sonra verilen ve kazanım başarısını ayrıntılarıyla anlatan sonuç raporları ile öğrencilerimizi;

Sınıf, okul, il ve Türkiye geneli başarısı,
Doğru, yanlış ve boş bıraktığı sorular,
Öğrenci neti, sınıf ortalaması vegenel ortalama,
Soruların konu ve kazanımları gibi alanlarda bilgilendiriyor, onların öz degerlendirme yapmalarına ağırlık veriyoruz.

Her sınavın ardından bir araya gelen Akademik Kurulun hazırladığı kişiye özgü başarı haritasını öğrencilerimizle paylaşarak ölçme-değerlendirmenin geliştirici ve tamamlayıcı etkisiyle hareket ediyoruz.

AKADEMİK GELİŞİM PROGRAMI
Kavramda öğrencilerin pekiştiremediği konu, çözemediği soru kalmaz. Çünkü tüm okullarımızda düzenleyerek öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerini tespit ediyoruz. Devam eden süreçte tüm öğrencilerimizi Akademik Gelişim Programı aracılığıyla çıkarıyoruz.