İlkokul

ETKİLEŞİM TEMELLİ ÖĞRENME VARSA, TEMEL AKADEMİK
BECERİLER VAR!
İlkokul, çocukların akademik eğitime attıkları ilk adımdır. Bir öğrenciye okul hayatını sevdiren ve eğitim tutkusunu hayat boyu canlı tutmayı öğreten bu süreç için dersimize iyi çalıştık. Her yaş grubuna özel geliştirdiğimiz ders programlarıyla öğrencilerimizi; ilham veren eğitimciler, temel akademik becerileri kendi temposuyla kazandıran bir tutum ve sağlıklı ilişkilerin hakim olduğu yenilikçi ortam ile tanıştırıyoruz. Etkileşim Temelli Öğrenme yaklaşımıyla bütüncül bir altyapı kurarak, öğrencilerimizin temel akademik becerilerini geliştiriyor, onların yaşamları boyunca devam edecek olan bilimsel düşünme süreçlerine yön veriyoruz.

SES GETİREN SINIF ANLAYIŞI!
Etkileşimin olduğu her alan, akademik ve kalıcı öğrenmeyi gerçek kılar. İşte bu yüzden öğrencilerimize;ürettikleri, fikir alışveriş yaptıkları, görsel düzenlemeler tasarladıkları ve proje sunumu gerçekleştirdikleri bir okul ortamı sunuyoruz. Sınıftaki sessizliği akademik bir engel olarak tanımlıyor, öğrencilerin çok daha aktif olduğu ders planları hazırlayarak, çocuklarımıza etkileşim merkezli bir eğitim kültürünün kapılarını açıyoruz.

ÖĞRENCİSİNİ TAKDİR EDEREK, HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANAN BİR İLKOKUL!
Kavramda performans hedef i yerine öğrenme hedef ini benimsiyoruz. Çünkü biz, öğrencileriyle periyodik olarak bireysel görüşmeler yapan, öz değerlendirme çalışmalarının etkisini bilen ve her türlü çalışmanın takdir edilmesini savunan bir iletişim anlayışının okuluyuz.

İYİ BİR OKURYAZAR OLMAK…
Araştırmak, sorgulamak, eleştirel düşünmek gibi birçok akademik becerinin temelinde bir tek şey yatar; İyi bir okuryazar olmak. Özellikle Türkçe ve İngilizce derslerinde yer verdiğimiz okuryazarlık projeleriyle, öğrencilerimizin okuduğunu anlama, yorumlama, dinleme, yazılı ve sözlü ifade edebilme becerilerini geliştiriyoruz. Onlara sunduğumuz dinamik çalışma ortamı ile iletişimin tüm formlarını özümsemelerinin önünü açıyoruz. Kütüphaneyi araştırma laboratuvarı olarak kullanan, edebiyatla iç içe büyüyen çocuklarımıza, temelinde güçlü bir okuma kültürü ve iletişim yeterliliği kazandırıyoruz. Böylece sunduğumuz dinamik çalışma ortamları ile iletişimin tüm formlarında kendine güvenen bireyler yetiştiriyoruz.

MERAKLI ÖDEV
Merak, öğrenme tutkusunun önemli bir paydaşı ve akademik beceri gelişiminin tamamlayıcı gücüdür. Ödevlerimizin niteliğini merak ile güçlendiren Meraklı Ödevler, Merak Takvimi, Merak Duvarı gibi birçok uygulamayla disiplin ve sorumluluğun sürekliliğini sağlıyoruz.

HER ANIMDA İNGİLİZCE
Kavramda iletişimin her anında İngilizce vardır. Çünkü biz, Cambridge English Sınavları’nda başarıya ulaşan bireyler yetiştirmek için CEFR kriterleri ile tüm dil becerilerine aynı anda odaklandığımız bir dil eğitim politikası izliyoruz.

Öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren İngilizce dilinde araştırma yapmaya, münazaralara katılmaya, sunum hazırlamaya ve hikâyeler yazmaya teşvik ediyor, İngilizceyi okul ortamının her yerinde aktif bir şekilde kullanan İngilizce öğretmenlerimizle, İngilizce dili eğitiminde model olan uygulamalar geliştiriyoruz.

AKADEMİK GELİŞİM RUTİNLERİ
Akademik gelişim; değerlendirme, eleştirel düşünme, planlama, problem çözme gibi çok yönlü çalışmaların belirli aralıklarla tekrar edilmesiyle gerçekleşir.

İşte bu yüzden Kavramda öğrencilerimizi; Felsefe Atölyeleri, Oyun ve Takım Çalışması Etkinlikleri, Fikir Üretme ve Planlamaya Yönelik Değerlendirme, İletişim Çemberleri, Ayın Araştırma Konusu gibi zengin içerikli platformlarla buluşturuyoruz.