Loading

Eğitimde en iyi olan toplumların bir fazlası olmak için yola çıktık.

Ve şimdi sizlere, 45 yıllık birikimimizi çağın eğitim argümanlarıyla buluşturduğumuz

Okul İçinde Okul konseptini sunuyoruz.

Günümüz çocukları ve gençleri, değişimin hızla kendini yenilediği bir dünyada; evrensel,
toplumsal ve zihinsel dönüşümün bir parçası olarak büyüyorlar. Bu durumun farkında olarak oluşturduğumuz Okul İçinde
Akademik Okul konsepti ile öğrencilerimizle aynı çağı yaşıyor, onların başarının her alanında
ihtiyaç duydukları akademik becerileri kazanmalarını sağlayan
eğitimi sunuyoruz.

Anaokulundan lise mezuniyetine kadar ögrenci merkezli öğretimi ve akademik başarıyı
ön planda tutan okulumuzda;

NEDEN ÖNEMLİ?

Bir üniversite dünyanın neresinde olursa olsun, öğrencisine hayal ettiği bir kariyerin kapısını açmak için çalışır. Bunu yaparken de her kariyer hedefi için hem ulusal hem de global olarak tanımlanmış akademik standartlar bütününe göre hareket eder.

İşte bu noktada bambaşka bir Kavram olarak okullarımızı, her yaşa özel geliştirdiğimiz akademik içerik ve ölçme - değerlendirme çalışmaları ile zenginleştiriyoruz.

Neden mi? Çünkü öğrencilerimiz bilimsel yönü çok güçlü bir çatı altında diğer eğitim seviyelerine eksiksiz geçebilsinler ve tüm dünyada geçerliliği olan nitelikte bir eğitime sahip olsunlar diye.

AKADEMİK OKULLARIN
BAŞARI ANAHTARI
 •  İngilizce dilinde hakimiyet
 •  Sınav teknikleri dersi
 •  Araştırma becerileri dersi
 •  Tercih bilinci danışmanlığı
 •  Nitelikli soru komitesi
 •   Akademik gelişimi izleme ve değerlendirme toplantıları
NEDEN BAMBAŞKA?

Hayat boyu sürecek başarının sırrı,temel akademik becerileri özümsemekte saklıdır. Bu nedenle de öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine eksiksiz olarakgeçmeleri oldukça önemlidir.


Sürekliliği olan bir başarı için Akademik Okul deneyimini savunan Kavramda;

 •  Daha çok düşünen ve sorgulayan,
 •  Daha fazla okuyan ve araştıran,
 •  Öğrenmenin her aşamasına daha aktif katılan,
 •  Ulaşılan her bir bilginin daha yararlı ve kalıcı olmasını sağlayan,
 •  Dünyanın belirlediği yeterlilik çerçevesinde eğitim alan öğrenciler var.

Çocuk öğrenmeye her an açıksa ve eğitim sürekliliği olan bir kavramsa; okul da her yönüyle yaşamalı ve
günün her saati açık olmalı! İşte biz, eğitimin kapsama alanını genişleten bakış açımız ile etkinlik takviminin hep dolu olduğu ve
çocukların okulda olmak için her zaman sosyal ve akademik sebepler bulabildiği benzersiz bir
“Yaşayan Okul” planı yaptık.

Okul İçinde Yaşayan Okul konseptiyle;

NEDEN ÖNEMLİ?

Doğası gereği çevresiyle hep etkileşim halinde olanöğrencilerimizin sosyal ve toplumsal yönünü beslemeyi temel sorumluluklarımızdan birisi olarak görüyoruz.İşte bu nedenle, en verimli dersleri teneffüslerden başlatan, sosyal alanlara sahip olan ve yaşamdaki öğrenme sürekliliğini ders saatleri dışına aktaran Yaşayan Okul konseptini tüm okullarımızda hayata geçiriyoruz.

YAŞAYAN OKULUN
BAŞARI ANAHTARLARI!
 •  Takım çalışmasına teşvik eden proje ödevleri
 •  Öğretmenlerle ortak atölye çalışmaları
 •  Ebeveyn seminerleri
 •  Hafta içi ve hafta sonu açık öğrenme alanları
NEDEN BAMBAŞKA?

Kahve keyfinin araştırma isteğiyle buluştuğu kütüphaneler, takım çalışmasına teşvik eden etkinlikler ve dersine girmediği öğrencilerle de sohbet eden eğitimcilerle zenginleşen okulumuzu; aidiyet hissi yüksek, sosyal ilişkileri kuvvetli ve öz güvenli bireyler yetiştirmek için özenle tasarladık. Çünkü öğrenmek için özgür ve dâhil olmak gerekir


 •  Organizasyon ve paneller
 •   Yurt içi ve yurt dışı kültürel aktiviteler
 •   Sunum ve sergi etkinlikleri
 •   Okul sonrası kulüpler

Teknoloji, onu yaşama doğru entegre etmeyi bilen bireyler için oldukça yararlıdır. Ve iyi eğitimciler,
öğrenmeye fayda sağlayacak her şeye dâhil olmaya karşı heyecan duyarlar. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz
Akademik Okul konsepti ile öğrencilerimizle aynı çağı yaşıyor, onların başarının her alanında
Dijital olmayı, veriye dayalı planlama yapmayı ve anlık geri bildirimlerde bulunmayı
odağına alan Okul İçinde Dijital Okul konsepti ile
öğrencilerimize her yeri sınıf kabul eden ;
bir bakış açısı kazandırıyoruz.

Çağdaş eğitimden 45 yıl boyunca vazgeçmeyen
bambaşka bir Kavramda;

NEDEN ÖNEMLİ?

Gücünü teknolojiden alan eğitim materyalleri ile öğrencilerimizin; sosyalleşme, araştırma yapma, planlı olma, hedef belirleme gibi birçok başarı alışkanlığını daha iyi kazanmasını sağlıyoruz.Teknolojiyle iç içe büyüyen nesiller ile çağdaş eğitimcileri buluşturan Okul İçinde Dijital Okulda, öğrenci ve velileri daha dinamik bir eğitim sürecine dâhil ediyoruz.

NEDEN BAMBAŞKA?

Akademik iş birliği, sürekliliği olan bir başarıya giden yolu aralar. Her zaman ve her yerde anlık takip ve geri bildirim kolaylığı sağlayan Dijital Okulda; akademik arşivimiz, dijital belgelerimiz ve kişisel takip çizelgelerimiz ile öğrencilerimizin her başarısını bir veriye dönüştürüyoruz.


YAŞAYAN OKULLARIN
BAŞARI ANAHTARI
 •  Akademik iş birliği
 •  Dijital portfolyo
 •  Araştırma becerileri dersi
 •  Sanal deneyler
 •  Dijital soru bankaları
 •  Online takvim
 •  Akıllı etüt
 •  Teknolojik sınıfları

Copyright @ 2019 Kavram. All rights reserved.