Kayıt Olmak İstediğim Kurum:
Öğrenci Sınıfı:

KAVRAM KOLEJİNDE BAMBAŞKA DÖNEM

 

1974 yılından bugüne ülkemizin geleceğine ışık tutan, güçlü bir marka yolculuğunda yenilikçi eğitim modelleriyle, dokunduğumuz hayatlara dünya standartlarında eğitim sunmak için büyük bir tutkuyla çalışıyoruz. Bilim ışığında hayal gücü, keşfetme arzusu ve başarı isteğinin öğrencilerin hayatlarını değiştirebileceğine inanıyoruz. Bu inancımızı, her geçen gün giderek artan başarılarımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Kitlesel Başarıda 1 Numara” tescilini almayı başaran tek eğitim kurumu Kavram, bugüne kadar, 1 Milyonu aşkın öğrenciyi başarılı bir şekilde yetiştirmiştir.


Belirlediğimiz değerler doğrultusunda; bilinçli, insana ve doğaya önem veren, toplumsal konulara duyarlı, sürekli gelişmeye açık, ileri teknolojiyi kullanan ve sınav başarısı yüksek bireyler yetiştiriyoruz. “Aynı başarı, bambaşka bir Kavram!” diyerek çıktığımız yolda bugünün çocuklarının dilinden anlayan perspektifle eğitime yön vermeye devam ediyoruz.

 

 

OKUL İÇİNDE OKUL

 

 

 

“Okul İçinde Okul”, 1974 yılından başlayan birikimimizi çağın eğitim argümanlarıyla birleştirerek “bilimde çağdaş, fikirde özgür” anlayışıyla geliştirdiğimiz Kavram Koleji’ne özgü eğitim anlayışıdır. “Okul İçinde Okul” öğrencilerin severek, isteyerek içinde olabilecekleri yeni bir okul modelidir.


Öğrenme, sınıf ve ders saatleri ile sınırlı değildir. “Öğrenme her zaman devam ettiğine göre eğitim de her zaman devam etmelidir.” anlayışı ile oluşturduğumuz bir konsepttir. Bu konseptte öğrencilerimiz ders saatlerinin dışındaki kalan zamanlarda okulun çeşitli alanlarını rahatlıkla kullanabilir, seminerlere ve sosyal etkinliklere katılabilir, bireysel gelişimini araştırma merkezi olarak kurguladığımız kütüphanede sürdürebilir. Öğrenciler okulumuzda uygulanan eğitim modeli ile sınava eksiksiz hazırlanır.

 

 

AKADEMİK BAŞARI = AKADEMİK OKUL

 

Hayat boyu sürecek başarının sırrı, temel akademik becerileri özümsemekte saklıdır. Bu nedenle de öğrencilerin bir sonraki eğitim kademesine eksiksiz olarak geçmeleri oldukça önemlidir. Anaokulundan lise mezuniyetine kadar öğrenci merkezli öğretimi ve akademik başarıyı ön planda tutan okulumuzda, daha çok düşünen ve sorgulayan, daha fazla okuyan ve araştıran, öğrenmenin her aşamasına aktif katılan, ulaşılan her bilginin daha yararlı ve kalıcı olmasını sağlayan, dünyanın belirlediği yeterlilik çerçevesinde eğitim alan öğrenciler yetiştiriyoruz. “Akademik Okul" modelimizde;


    • İletişimi güçlü ve donanım sahibi öğretmenlerle çalışıyoruz.
    • Sınava hazırlık sürecini öğrencinin kişisel hedefleri için gerekli olan ihtiyaçlarına göre planlıyoruz.
    • Teknolojiyi öğrencilerimizin akademik becerilerini çok yönlü geliştirmesi için kullanıyoruz.
    • Okul binalarımızı öğrencilerimizin akademik becerilerinin gelişimine uygun olarak tasarlıyoruz.
    • Her öğrencinin akademik başarısını veriye dayalı takip ediyoruz.
    • Öğrenme müfredatını kalıcı öğrenme ve başarı hedefi üzerine kurguluyoruz.

 

 

YAŞAM BAŞARISI = YAŞAYAN OKUL

 

Eğitim süreklidir ve bireyler öğrenmeye her zaman açıktır. Kahve keyfinin araştırma isteğiyle buluştuğu kütüphaneler, takım çalışmasına teşvik eden etkinlikler ve dersine girmediği öğrencilerle de sohbet eden eğitimcilerle zenginleşen yaşayan okulumuzda,
    • Akademik başarıyı artıran ve sosyal yeterliliği geliştiren çalışmalar yapılır.
    • Derslerimiz çıkış zili ile bitmez. Okul sonrası etütler, tercih bilinci danışmanlığı, sosyal aktiviteler, atölyeler ve hafta sonu çalışmaları ile devam eder.
    • Kişisel gelişimi destekleyen seminer ve organizasyonlar öğrenci meclislerimiz tarafından yapılır.
    • Okulumuzun tüm alanları öğrencilerimizin bireysel gelişimleri için kullanılır.
    • Disiplinler arası öğrenmeyi destekleyen atölyelerimiz, kütüphanelerimiz her zaman öğrencilerimizin kullanımına açıktır.
    • Öğretmenlerle ortak atölye çalışmaları yapılır.
    • Ebeveyn seminerleri düzenlenir.
    • Hafta içi ve hafta sonu açık öğrenme alanlarımızda organizasyon ve paneller gerçekleştirilir.
    • Yurt içi ve yurt dışı kültürel aktiviteler organize edilir.
    • Sunum ve sergi etkinlikleri ile öğrencilerimizin gelişimini destekleriz.
    • Okul sonrası kulüpler ile kişisel becerilere özgü bir yol haritası çıkartırız.

 

 

GELECEĞİN İNSANI = DİJİTAL OKUL

 

Dijital Okul Modelimiz, teknolojiyi günlük yaşamla birleştiren ve onu doğru kullanmayı bilen bireyler yetiştirmek için oldukça yararlıdır. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz dijital sistemler ile modern eğitimde çağı yakalıyoruz. Dijital veriye dayalı planlama yapıyor ve anlık geri bildirimlerde bulunuyoruz. Dijital Okulda; akademik arşivimiz, dijital belgelerimiz ve kişisel takip çizelgelerimiz ile öğrencilerimizin her başarısını bir veriye dönüştürüyoruz. Dijital Okul konseptiyle;
    • Her öğrencinin akademik gelişiminin takip edildiği platformlar aracılığıyla verileri analiz ediyoruz.
    • Öğrencilerimizin öğrenme alışkanlıklarını tanıyor ve ders planını verilere göre planlıyoruz.
    • Ebeveynlerin çocukları hakkında daha hızlı geri bildirim almalarını sağlıyoruz.
    • Dijital yeterliliği geliştiren teknoloji odaklı derslere ders programlarında yer veriyoruz.
    • Sanal deneylerle deneyim zenginliği oluşturuyor, öğrenme ve pekiştirme sürecini her zaman aktif tutuyoruz.
    • Dijital soru bankaları ile bireysel gelişimin önünü açıyor ve öğrenciye bireysel yol haritası sunuyoruz.
    • Online takvim ile zamanı amaçlara dönük anlık olarak yönetiyoruz.
    • Yapay zekâ destekli akıllı etüt uygulamamız sayesinde öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırıyoruz.
    • Teknolojik sınıflarla öğrenmeyi hem zevkli hale getiriyor hem kolaylaştırıyoruz.

 

 

 

 

GELECEĞE HAZIRLAYAN ÖZGÜN AKADEMİK ALTYAPI

OKUL ÖNCESİ = ÇOCUK MERKEZLİ TASARIM VARSA, MUTLU ÖĞRENME VAR!

 

 

 

 

 

“Çocuk Merkezli Tasarım” anlayışı ile bugünün çocuklarını, modern çağın doğru temsilcisi olarak yetiştiren, öğrenmeyi onların gözünden yorumlayan bir tasarımla hareket ediyoruz.
Anaokulu öğretmenlerimiz Görsel Sanatlar, Oyun ve Drama,  Spor ve Sağlık, Müzik & Ritim Orff, İngilizce, Satranç, Sosyal Duygusal Beceriler ve R-STEAM temel derslerin yanında;
    • Kavram Kolejine özgü olarak geliştirilen Okuryazarlık Programı,
    • İletişim Çemberi & Öz Değerlendirme,
    • GEMS Programı (Fen & Matematik),
    • Yaratıcı Sanatlar Atölyesi,
    • Mega Beceriler & Proje Atölyesi  
    • Deneyim & Bilim Atölyesi gibi derslere de girmektedir.

 

 

İLKOKUL = ETKİLEŞİM TEMELLİ ÖĞRENME VARSA, TEMEL AKADEMİK BECERİLER VAR!

 

İlkokul, çocukların akademik eğitime attıkları ilk adımdır. “Etkileşim Temelli Öğrenme” yaklaşımıyla bütüncül bir altyapı kurarak, öğrencilerimizin temel akademik becerilerini geliştiriyor, onların yaşamları boyunca devam edecek olan bilimsel düşünme süreçlerine yön veriyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversite danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve R-STEAM Eğitimi, Sosyal Duygusal Beceriler, Yaratıcı Düşünme ve Yazma Becerileri gibi dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarıyoruz.

 

 

ORTAOKUL = PERFORMANS HEDEFLİ GELİŞİM VARSA, KİŞİSEL BAŞARI VAR!

 

Ortaokul, çocukluktan gençliğe doğru ilerleyen süreçte öğrencilerin bireysel farkındalığı deneyimlediği, öğrenme ve performans hedefini birlikte yönettiği bir dönemdir. Ortaokul kademesine özgü dinamiklerle oluşturduğumuz program kapsamında kendi tempolarında ilerleyen, akademik altyapısını performans çalışmalarına dönüştürebilen öğrenciler yetiştiriyoruz. “Performans Hedefli Gelişim” yaklaşımıyla yönettiğimiz eğitimimizde, bireysel farklılıkları ve hedefleri temel alan deneyim stratejileri geliştiriyoruz.

 

 

LİSE = YETKİNLİK ODAKLI DENEYİM VARSA, KİŞİSEL GELİŞİM BÜTÜNLÜĞÜ VAR!

 

Lise eğitiminde sınıf seviyelerine göre yapılandırdığımız içerik ve ölçme - değerlendirme süreçleri ile yaratıcılığı, tercih bilincini ve girişimciliği özendiren niteliklerle öğrencilerimizin yetkinliklerinin kapsamını genişletiyoruz. “Yetkinlik Odaklı Deneyimi” bir bütün olarak sunmak adına her bir öğrencimizin hayaline ortak oluyor, kişisel gelişime yönelik imkânları seferber ederek, öğrencilerimizin üniversiteye ve kariyere yüzyılın yeterlilik alanlarıyla hazırlanmalarını sağlıyoruz. Liselerimizde 9 ve 10. sınıflarda temel akademik becerilerin kazanılması ve matematik yetkinliğinin artırılmasına yönelik eğitim verilir. 11 ve 12. sınıfta ise yoğun bir üniversiteye hazırlık programı uygulanır.

 

 

 

LGS Hazırlık Programı

 

Kavramda LGS hazırlık ders programlarının sarmal yapısına uygun olarak 5. Sınıftan itibaren başlar. Her sene başında “Tanıma Sınavı” uygulanır. Sınav sonuçlarına göre öğrencimizin bir önceki yıla ait eksiğini tamamlama programına alırız. Sınavlarımız yetkinlik temelli ölçüm yapmaya uygun sorulardan oluşmaktadır. Uyguladığımız Ulusal Sınavlara Hazırlık programı kapsamında sınavlara yönelik deneme sınavları yapılır.

Cumartesi günleri aynı zamanda 5, 6 ve 7. sınıflarda kazanım tamamlama programı uygulanır. Kazanım tamamlama programı sınav sonuçlarına göre konu / kazanım eksiği olan öğrenciler gruplanarak yapılır.
Sınavlardan sonra öğrencilerin eksiklikleri 3 yönlü olarak incelenir:
    • Kazanım ve konu eksikliği
    • Dikkat ve okuma hatası
    • Motivasyon eksikliği

 

 

 

 

YKS (TYT – AYT) Hazırlık Programı

 

Kavramda üniversite sınavına hazırlık 12. sınıfın sekiz aylık süreciyle sınırlı değildir! 9. sınıftan itibaren başlayan yoğun, bireysel hedeflerin belirlendiği ve hedefe özgü başarı grafiğinin takip edildiği hazırlık programları ile öğrencilerimizi üniversite sınavına her sınıf düzeyinin gerekliliklerini eksiksiz tamamlayarak hazırlıyoruz.


Her sene başında “Tanıma Sınavı” uygularız. Sınav sonuçlarına göre öğrencimizin bir önceki yıla ait eksiğini tamamlama programına alırız. Sınavlarımız yetkinlik bazlı ölçüm yapmaya uygun sorulardan oluşmaktadır. Kazanım tamamlama programı sınav sonuçlarına göre konu / kazanım eksiği olan öğrenciler gruplanarak yapılır. 12. sınıflarda ise ortalama her hafta deneme sınavı yapılmaktadır. 12. sınıflarda cumartesi günü okul günüdür.

 

 

 

 

FARKLARIMIZ

 

R - STEAM  (Robotics, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics):
Anaokulundan başlayarak tüm sınıf düzeyinde öğrencilerimize sınıf düzeylerine, yeteneklerine ve yetkinliklerine uygun olarak R - STEAM akademik programı uygulanır.
Öğrenciler R - STEAM modüllerinden elde ettiği kazanımlarla diğer derslerde (Kodlama & Robotik, Fen, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen bilimleri…) öğrendikleri konulardan yararlanarak özgün projeler üretir. Tüm etkinliklerde “Hayal Et, Yarat, Çalıştır, Paylaş, Derinlemesine Düşün, Hayal Et” sözcükleriyle özetlenen “Yaratıcı Düşünce Döngüsü” kullanılmaktadır.
R - STEAM dersiyle öğrencilerimiz teknoloji kullanım bilgisi, estetik bakış açısı, tasarım yeteneği, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanırlar. R-STEAM çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm üretmek konusunda kendilerine daha fazla güven duyarlar.

 

 

 

 

YABANCI DİL EĞİTİMİMİZ İLE ÖĞRETMİYORUZ KONUŞTURUYORUZ

 

Tüm sınıf düzeyinde yoğun İngilizce ders saati ile akademik, mesleki ve sosyal yaşamda ihtiyaç duyulan İngilizce dil yetisi kazandırılır. Kavrama özgü dil öğrenme deneyimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile 6 yeti aynı anda gelişiyor.
Kavramda, “Yabancı Dil Ağırlıklı Hazırlık Programı” 3 istasyonda uygulanır.
Birinci İstasyon: 5 Yaş, 1. Sınıf ve 2. Sınıf
İkinci İstasyon: 5 ve 6. Sınıf
Üçüncü İstasyon: 9 ve 10. Sınıf
Kavramda iletişimin her anında İngilizce vardır. Öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren İngilizce dilinde araştırma yapmaya, münazaralara katılmaya, sunum hazırlamaya ve hikâyeler yazmaya teşvik ediyor, İngilizceyi okul ortamının her yerinde aktif bir şekilde kullanan bireyler yetiştiriyoruz.

 

 

 

KAVRAMDA PDR HİZMETLERİ: KATİP - KAVRAM AKILLI TAKİP & İZLEME PROGRAMI

 

Kavram Akıllı Takip & İzleme Programı ile anaokulundan liseye tüm öğrencilerimiz zamanda boylamsal şekilde gözlemlenir ve takip edilir.
Kavram PDR Bölümünde; kişiye özel, değiştirilebilir ve geliştirilebilir rehberlik uygulamaları ile öğrenci ihtiyacına uygun çalışmalar bambaşka bir ifadeyle “Yeni Nesil Rehberlik ve Danışmanlık Anlayışı” hâkimdir. Bu nedenle öğrenci, veli ve öğretmenlerimize;
    • Daha fazla takip,
    • Daha fazla iş birliği,
    • Daha fazla geri bildirim hizmeti sunulmaktadır.
Kavram’da anaokulundan liseye tüm öğrencilerimiz toplamda; özsaygı, iş birliği, iç denetim ve motivasyon çalışmalarıyla 1260 saat profesyonel danışmanlık hizmeti alırlar.

 

 

EVRENSEL SANAT VE SPOR EĞİTİMİ

 

Kavram Koleji öğrencileri akademik yeterliliklerini, görsel sanatlar, müzik, drama, satranç, beden eğitimi ve spor gibi derslerle kültür, sanat ve spor yeterlilikleri ile birlikte geliştirir.  İlgilerini fark etmelerine, yeteneklerini geliştirmeye yönelik bütüncül programla evrensel bakış açısıyla farklılıklarının farkına varır.  Her öğrencinin yaratıcılığın ve özgüveninin geliştirilmesini hedefleyen program, yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini ifade etmeleriyle kültürel ve sportif gelişimleri desteklenir.